2015 2016 Smestr Yar?y?l Tatili E?lenceli Bilim Sanat K?? Okulu Aktivite PROGRAM DETAYLARI

1-Program Tarihi: Program iki ayr? hafta ve tam gn, yar?m gn ?eklinde uygulanacakt?r.

1. Hafta25 Ocak 2016 29 Ocak 2016

2. Hafta 1 ?ubat 2016 - 5 ?ubat 2016

2- Program Yeri: Ku?u ocuk Sanat ve E?itim Akademisi

3-Program?n Amac?:

*ocuklar?n smestr tatilinde ho?a vakit geirmelerini sa?lamak,

*Kltrel etkinlik ve gezilerde bulunmak

* Tak?m al??mas?, zaman ynetimi, planlama, koordinasyon, problem zme, drama, kendine gven, de?erlerimiz, kritik ve analitik d?nme gibi becerileri geli?tirmek

4-Ula??m: Okula ve tm gezilerin ula??m? Ku?u ocuk Sanat Akademisi servisleri, taraf?ndan sa?lanacakt?r.

?renciler okulumuzda 8: 30 da kar??lanacak, ak?am saat 17: 00 da servislere bindirilecektir.

5-Yemek: Kahvalt?, ?le Yeme?i ve ?kindi kahvalt?s? Ku?u ocuk Sanat Akademisi yemekhanesinde verilecektir.

6-K?yafet: ?rencilerin etkinliklerde rahat hareket edebilmeleri iin rahat k?yafet ile gelmeleri yanlar?nda da mutlaka yedek k?yafetlerinin olmas? gerekmektedir. ?rencilerin kolye, kpe ve benzeri tak?lar takmas? ve her nevi elektronik e?yan?n okula getirilmesi yasakt?r.

7-Program ieri?inde ocuklara uygun bir animasyon filmi ve bir tiyatro oyunu gezisi dzenlenecektir.

8-Gerekli Belgeler: Kay?t Formu

9-Program sonunda kat?l?m belgesi verilecektir.

10-E?itmen Kadromuz:

Glsm Ya?ar: Drama ve Ak?l Oyunlar? ?retmeni

Burhan ?engn: Lego Robotics ?retmeni

Nuray Ergindir U?ur Ergindir: Grsel sanatlar ?retmeni

Reyda KIYICI : ?ngilizce ?retmeni

Ay?egl Gndz: Mzik ?retmeni

11- Program creti:

1 Haftal?k Tam Gn: 225 TL + 50 TL Servis

2 Haftal?k Tam Gn: 400 TL + 100 TL Servis

1 Haftal?k Yar?m Gn: 150 TL + 50 TL Servis

2 Haftal?k Yar?m Gn: 250 TL + 100 TL Servis

12- ?leti?im: Kelo?lan E?itim kurumlar? 0 216 641 0 443 http://www.keloglanegitimkurumlari.com/

KU?U OCUK SANAT AKADEM?S? & KELO?LAN E??T?M KURUMLARI

SMESTR PROGRAMI

25 OCAK 2016 29 OCAK 2016

DERS SAAT?

DERS GNLER?

08: 30

08: 50

08: 50

09: 10

09: 15

09: 40

09: 50

11: 20

11: 30

12: 00

12: 00

13: 00

PAZARTES?

KAR?ILAMA

SABAH

C?MNAST???

KAHVALTI

LEGO ROBOT?CS

LEGO ROBOT?CS

YEMEK

SALI

KAR?ILAMA

SABAH C?MNAST???

KAHVALTI

SATRAN

GEM??TEN BUGNE

OCUK

OYUNLARI

YEMEK

AR?AMBA

KAR?ILAMA

SABAH C?MNAST???

KAHVALTI

LEGO ROBOT?CS

LEGO

ROBOT?CS

YEMEK

PER?EMBE

KAR?ILAMA

SABAH C?MNAST???

KAHVALTI

SATRAN

MASAL ATLYES?

YEMEK

CUMA

KAR?ILAMA

SABAH C?MNAST???

KAHVALTI

GRSEL

SANATLAR

GRSEL SANATLAR

YEMEK

DERS SAAT?

DERS GNLER?

13: 00

13: 20

13: 30

14: 30

14: 40

15: 00

15: 10

16: 30

16: 30

17: 00

PAZARTES?

OKUMA

SAAT?

DRAMA MASALLARDAN

OYUNA

?K?ND?

KAHVALTISI

R?T?M PERKSYON

HAZIRLANMA

G?D??

SALI

OKUMA SAAT?

E?LENCEL?

?NG?L?ZCE

?K?ND? KAHVALTISI

AKIL VE STRATEJ? OYUNLARI

HAZIRLANMA

G?D??

AR?AMBA

T?YATRO/S?NEMA

GEZ?S?

T?YATRO/S?NEMA

GEZ?S?

T?YATRO/S?NEMA

GEZ?S?

?K?ND? KAHVALTISI

SERBEST ZAMAN

HAZIRLANMA

G?D??

PER?EMBE

OKUMA SAAT?

E?LENCEL?

?NG?L?ZCE

?K?ND? KAHVALTISI

ORFF

ATLYES?

HAZIRLANMA

G?D??

CUMA

KURAB?YE

ATLYES?

KURAB?YE

ATLYES?

KURAB?YE

ATLYES?

?K?ND?

KAHVALTISI

HAFTA SONU PART?S?

HAZIRLANMA

G?D??

DERS SAKU?U OCUK SANAT AKADEM?S? & KELO?LAN E??T?M KURUMLARI

SMESTR PROGRAMI

1 ?UBAT 2016 5 ?UBAT 2016

DERS SAAT?

DERS GNLER?

08: 30

08: 50

08: 50

09: 10

09: 15

09: 40

09: 50

11: 20

11: 30

12: 00

12: 00

13: 00

PAZARTES?

KAR?ILAMA

SABAH

C?MNAST???

KAHVALTI

LEGO ROBOT?CS

LEGO ROBOT?CS

YEMEK

SALI

KAR?ILAMA

SABAH C?MNAST???

KAHVALTI

SATRAN

GEM??TEN BUGNE

OCUK

OYUNLARI

YEMEK

AR?AMBA

KAR?ILAMA

SABAH C?MNAST???

KAHVALTI

LEGO ROBOT?CS

LEGO

ROBOT?CS

YEMEK

PER?EMBE

KAR?ILAMA

SABAH C?MNAST???

KAHVALTI

SATRAN

MASAL ATLYES?

YEMEK

CUMA

KAR?ILAMA

SABAH C?MNAST???

KAHVALTI

ORFF MZ?K ALI?MASI

ORFF MZ?K ALI?MASI

YEMEK

DERS SAAT?

DERS GNLER?

13: 00

13: 20

13: 30

14: 30

14: 40

15: 00

15: 10

16: 30

16: 30

17: 00

PAZARTES?

OKUMA

SAAT?

DRAMA MASALLARDAN

OYUNA

?K?ND?

KAHVALTISI

K?L ATLYES?

HAZIRLANMA

G?D??

SALI

OKUMA SAAT?

E?LENCEL?

?NG?L?ZCE

?K?ND? KAHVALTISI

AKIL VE STRATEJ? OYUNLARI

HAZIRLANMA

G?D??

AR?AMBA

T?YATRO/S?NEMA

GEZ?S?

T?YATRO/S?NEMA

GEZ?S?

T?YATRO/S?NEMA

GEZ?S?

?K?ND? KAHVALTISI

SERBEST ZAMAN

HAZIRLANMA

G?D??

PER?EMBE

OKUMA SAAT?

E?LENCEL?

?NG?L?ZCE

?K?ND? KAHVALTISI

GRSEL

SANATLAR

OR?GAM?

HAZIRLANMA

G?D??

CUMA

TASARIM

ATLYES?

TASARIM

ATLYES?

TASARIM ATLYES?

?K?ND?

KAHVALTISI

HAFTA SONU PART?S?

HAZIRLANMA

G?D??

DERS SA
KU?U OCUK SANAT AKADEM?S? & KELO?LAN E??T?M KURUMLARI

KU?U OCUK SANAT VE E??T?M AKADEM?S? &

KELO?LAN E??T?M KURUMLARI

SMESTR OKULU

2015-2016 SMESTR OKULU KAYIT FORMU

ADI

FOTO?RAF

--------------------------------

SOYADI

TC K?ML?K NO

ANNE ADI

ANNE ?LET???M (Mail-Cep Telefonu)

BABA ADI

BABA ?LET???M (Mail-Cep Telefonu)

DO?UM TAR?H?

DO?UM YER?

EV TEL

AC?L DURUMLARDA ULA?ILACAK 3.K???

EV ADRES?:

OKULU: .

DNEMLER

o 1.DNEM: 25 OCAK 2016 29 OCAK 2016 TAM GN YARIM GN

o 2.DNEM: 01 ?UBAT 2016 05 ?UBAT 2016 TAM GN YARIM GN

CRETE DAH?L OLAN H?ZMETLER

E??T?M

KAHVALTI, YEMEK, ?K?ND? KAHVALTISI

S?NEMA, T?YATRO CRETLER?

SERV?S

VEL? ?Z?N TAAHHT BELGES?

ADI SOYADI

YAKINLIK DERECES?

KAYIT TAR?H?

/ /

YUKARIDA B?LG?LER? BULUNAN..?S?ML? ?RENC?N?N KU?U OCUK SANAT VE E??T?M AKADEM?S? SMESTR OKULU ?LE YAPILAN SOSYAL ALI?MALARA VE GEZ?LERE KATILMASINA ?Z?N VERD???M? KABUL ED?YORUM.

AD SOYAD : ?MZA :

KU?U OCUK SANAT AKADEM?S? & KELO?LAN E??T?M KURUMLARI

2015 2016 Smestr Yar?y?l Tatili E?lenceli Bilim Sanat K?? Okulu Aktivite PROGRAM DETAYLARI

1-Program Tarihi: Program iki ayr? hafta ve tam gn, yar?m gn ?eklinde uygulanacakt?r.

1. Hafta25 Ocak 2016 29 Ocak 2016

2. Hafta 1 ?ubat 2016 - 5 ?ubat 2016

2- Program Yeri: Ku?u ocuk Sanat ve E?itim Akademisi

3-Program?n Amac?:

*ocuklar?n smestr tatilinde ho?a vakit geirmelerini sa?lamak,

*Kltrel etkinlik ve gezilerde bulunmak

* Tak?m al??mas?, zaman ynetimi, planlama, koordinasyon, problem zme, drama, kendine gven, de?erlerimiz, kritik ve analitik d?nme gibi becerileri geli?tirmek

4-Ula??m: Okula ve tm gezilerin ula??m? Ku?u ocuk Sanat Akademisi servisleri, taraf?ndan sa?lanacakt?r.

?renciler okulumuzda 8: 30 da kar??lanacak, ak?am saat 17: 00 da servislere bindirilecektir.

5-Yemek: Kahvalt?, ?le Yeme?i ve ?kindi kahvalt?s? Ku?u ocuk Sanat Akademisi yemekhanesinde verilecektir.

6-K?yafet: ?rencilerin etkinliklerde rahat hareket edebilmeleri iin rahat k?yafet ile gelmeleri yanlar?nda da mutlaka yedek k?yafetlerinin olmas? gerekmektedir. ?rencilerin kolye, kpe ve benzeri tak?lar takmas? ve her nevi elektronik e?yan?n okula getirilmesi yasakt?r.

7-Program ieri?inde ocuklara uygun bir animasyon filmi ve bir tiyatro oyunu gezisi dzenlenecektir.

8-Gerekli Belgeler: Kay?t Formu

9-Program sonunda kat?l?m belgesi verilecektir.

10-E?itmen Kadromuz:

Glsm Ya?ar: Drama ve Ak?l Oyunlar? ?retmeni

Burhan ?engn: Lego Robotics ?retmeni

Nuray Ergindir U?ur Ergindir: Grsel sanatlar ?retmeni

Reyda KIYICI : ?ngilizce ?retmeni

Ay?egl Gndz: Mzik ?retmeni

11- Program creti:

1 Haftal?k Tam Gn: 225 TL + 50 TL Servis

2 Haftal?k Tam Gn: 400 TL + 100 TL Servis

1 Haftal?k Yar?m Gn: 150 TL + 50 TL Servis

2 Haftal?k Yar?m Gn: 250 TL + 100 TL Servis

12- ?leti?im: Kelo?lan E?itim kurumlar? 0 216 641 0 443 http://www.keloglanegitimkurumlari.com/